(0761) 946626, 946531, 946464

Fax. 0761 – 946773

Komplek Palem, PT. Chevron Pasific Indonesia, Rumbai - Pekanbaru

triangle

Sejarah

 

SEJARAH SMA CENDANA PEKANBARU 

SMA Cendana berdiri dibawah naungan Yayasan Pendidikan Cendana ( YPC ) yang dulu bernama YKPI yang didirikan agar anak-anak pegawai CPI dapat menuntut ilmu dengan lancar & tidak perlu keluar Camp untuk menuntut ilmu.

Sebelumnya SMA Cendana bernama SMU Cendana Pekanbaru. Bangunan SMA Cendana sebelumnya terletak di Rumbai Plasa kemudian pindah ke Kompleks Enau dimana digabungkan dengan SD dan SMP Cendana Rumbai, lebih kurang 10 tahun lamanya akhirnya SMA Cendana mempunyai sekolah sendiri yang berdiri dengan megahnya.