(0761) 946532,946117

Komplek Randu, PT. Chevron Pasific Indonesia, Rumbai - Pekanbaru

triangle

Wakil Kepala Sekolah

 

WAKIL KEPALA SEKOLAH

SMA CENDANA PEKANBARU


 
Bambang Karyawan, M.Pd.
Wakasek Urusan Kesiswaan

 

 

 

 

 


Sudaeni,S.Pd
Wakasek Urusan Kurikulum

 

 

 

 

 


Dra. Lendrawati, M.Si
Wakasek Urusan Sarana dan Prasarana