(0761) 946626, 946531, 946464

Fax. 0761 – 946773

Komplek Palem, PT. Chevron Pasific Indonesia, Rumbai - Pekanbaru

triangle

 

WAKIL KEPALA SEKOLAH

SMA CENDANA PEKANBARU


 
Bambang Karyawan, M.Pd.
Wakasek Urusan Kesiswaan

 

 

 

 

 


Sudaeni,S.Pd
Wakasek Urusan Kurikulum

 

 

 

 

 


Dra. Lendrawati, M.Si
Wakasek Urusan Sarana dan Prasarana